כדאי 'לסגור' עם המודד עסקת חבילה

מפת מדידה: מפה טופוגרפית בקנ"מ 1:250 הנערכת ע"י מודד מוסמך וכוללת את המגרש והאזורים הנושקים לו, תוך ציון גבהיי הקרקע ומידות נוספות. תוקפה של המפה הנו לחצי שנה בלבד. מעבר לתקופה זו לא יוכל אדריכל המבנה להגישה כנספח לבקשה להיתר הבניה.

חשוב לדעת כי המודד נדרש להגיע לשטח מספר רב של פעמים (לפני הגשת הבקשה להיתר בניה, לצורך מיקום יסודות המבנה, לאחר יציקת הרצפה הראשונה ולצורך טופס 4 לאכלוס) – ולכן וודאו עמו מראש את עלותם של כל הביקורים.

בקשו מאדריכל המבנה להמליץ לכם על מודד טוב: מדידה לא מקצועית גורמת לא פעם לעיכובים בתהליך התכנון ואף למיקום לא נכון של המבנה בשטח!

באדיבות אדריכלות ובניה בישראל– מאגר המידע הפתוח

הוסף תגובה