כותבים צוואה? כמה טיפים שימושיים.

כאשר החלטתם את ניסוח הצוואה בצורה הסופית מומלץ לכתוב את הצוואה בכתב יד.

גם צוואה בעל פה יכולה להיות תקפה בקיום עדים אך תמיד צוואה בכתב מומלצת.

את הצוואה תמיד יש למסור בפני 2 עדים לפחות כדי שהיא תקפה.

שירות חדש מציע תיעוד צוואה בוידאו אשר קם כדי לטפל בבעיה בה אדם השאיר אחריו צוואה ואילו קיימים חילוקי דעות לגביה בין היורשים. כאשר מתעדים את הצוואה גם בוידאו וויכוחים אלה נמנעים ומעמד הצוואה ותקינותה מתחזקים.

הוסף תגובה