כיצד לשמור על צוואה מהתנגדות?

התנגדות לצוואה היא הליך משפטי שיכול ליזום מי שסבור שנפל בה פגם אשר בגינו אין לקיים אותה כלל או שיש לקיים אותה באופן חלקי בלבד. התנגדות לקיום צוואה מוגשת למשרד הרשם לענייני ירושה שם נפתחה הבקשה לקבלת צו קיום צוואה. הרשם אינו מוסמך להחליט אם לקבל או לדחות התנגדות שכזו ולכן התיק כולו יעבור לדיון בבית המשפט. מכיוון שמדובר בהליך משפטי ברור שהכרחי לקבל ייצוג מאת עורך דין צוואות אשר ידע להדוף כל התנגדות שאין בה ממש ולהשיג עבורנו בהקדם את צו קיום הצוואה אשר יאפשר חלוקת העיזבון באופן עליו הורה המוריש.

נטל ההוכחה נופל על כתפי מגיש ההתנגדות

ככל שהדבר נוגע להתנגדות לצוואה חשוב לדעת ששאיפת הרשויות היא לאפשר קיום הצוואה. יש האומרים שכך הם פני הדברים בארצנו גם משום שכיבוד רצון המת הוא ערך חשוב בדת היהודית.

מכיוון שהשאיפה היא לאפשר קיום הצוואה אין פלא שעל כתפי מגיש התנגדות לצוואה נופל נטל הוכחת הפגם שבגינו אין, לשיטת מגיש ההתנגדות, לקיים את הצוואה. עורך דין ירושות ידע לסתור טענותיו של מגיש ההתנגדות ולהראות כי אין בהם בכדי לעמוד בנטל ההוכחה הנדרש.

רשימה סגורה של פגמים שבכוחם להצדיק קבלת התנגדות לצוואה

סממן מובהק נוסף של ערך כיבוד רצון המת כפי שהוא בא לידי ביטוי בדיני ירושה הוא רשימת ליקויים שהגדיר המחוקק ככאלה שיש בכוחם להביא לביטול צוואה או עריכת שינויים בה. כך למשל יש מקום להגיש התנגדות לצוואה במקרים בהם המצווה ערך את צוואתו בעת שלא ידע להבחין בטיבה, תחת השפעה בלתי הוגנת, אם הוראות בצוואה הינן בלתי חוקיות או בלתי מוסריות, אם המצווה נפל קורבן לתרמית, אם הופעל עליו לחץ או שהיה נתון תחת איום ועוד. עילה אפשרית נוספת היא טענה שמדובר בצוואה מזויפת.
אך טבעי הוא שמי שמגיש התנגדות לצוואה יעזר בשירותיו של עורך דין ירושות ולפיכך ברור שההתנגדות תבוסס על אחד או יותר מן הטיעונים האפשריים עלפי חוק הירושות.

סוגים שונים של צוואות

ככל שהדבר נוגע לירושה עלפי צוואה, התנגדות לצוואה ושמירה מפני התנגדות כזו, חשוב לזכור כי חוק הירושה מאפשר עריכת צוואה בכמה אופנים כאשר עבור כל אחד מהם מוגדרות דרישות שעל הצוואה לעמוד בהן כדי להיחשב תקפה. כדי להבטיח שלא ניתן יהיה להביא לביטול צוואה בדרך של הגשת התנגדות לה יש לפנות אל עורך דין צוואות אשר ידע לערוך עבורנו את הצוואה באופן שיבטיח קיום הצוואה כלשונה בבוא העת.

צוואה שנערכה עבורנו על ידי עורך דין ירושות תהיה כזו שקשה מאוד להביא לביטולה. בכל מקרה של הגשת התנגדות לצוואה יש לפנות ללא דיחוי אל עורך דין צוואות אשר ידע להדוף כל התנגדות שאין בה ממש ולהביא לקיום הצוואה כלשונה בהקדם. ניתן גם לקבל ייצוג מעורך דין לענייני משפחה המתמחה בדינה ירושה.

הוסף תגובה