מבנה קורות חיים

קורות חיים הם מסמך רשמי הנכתב על-פי כללים מסוימים. אין הכוונה שאתם צריכים להתייחס אל כללים אלה כחוקי ברזל, אך הצמדות לפורמט המקובל מייצגת אתכם נאמנה ומפגינה ניסיון ורצינות. המבנה הכללי אמור לכלול:

1. פרטים אישיים – בסעיף זה יש לפרט:

• תאריך לידה

• ארץ לידה

• מצב משפחתי

 

2. השכלה – נהוג לכתוב מוסדות לימוד מהמקום האחרון אל הראשון. יש לציין עבור כל מוסד לימודים שנת התחלה ושנת סיום וכן תואר/תעודה.

3. עבודה וניסיון מקצועי – המבנה הנהוג בחלק המתייחס לניסיון מקצועי

הוא התחלה מן המשרה האחרונה, עד לראשונה. כאשר לגבי כל מקום עבודה מציינים

שנת התחלה, שנת סיום ותיאור התפקיד.

4. שרות צבאי – שנת התחלה, שנת סיום, תאור תפקיד.

5. שליטה במחשבים – רמת והיקף השליטה, תוכנות וניסיון.

6. שפות – שפה ורמת שליטה.

7. שונות – תחביבים, ממליצים, תכונות אופי רלוונטיות לתפקיד וכדומה.

הוסף תגובה