מהו השכר המקובל של אדריכל?

שכרם הממוצע של אדריכלים איכותיים נע בין $25-$45 למ"ר בנוי. גובה שכר הטרחה, כמו בכל מקצוע חפשי, הנו פונקציה של כשרון, ניסיון וביקוש. הצעות מחיר נמוכות מדי יצביעו, ככל הנראה, על אדריכלים החסרים לפחות אחד מהפרמטרים הנזכרים. הצעות גבוהה מאוד עלולות להצביע על אדריכלים המנסים למכור 'שם' המהווה מותג יקר בפני עצמו.

חשוב למצוא את האיזון בין המרכיבים ולהשקיע זמן בבחינת אדריכלים שונים, אופן עבודתם ושכרם. ככלל, ניתן לומר שאדריכלות איכותית דורשת אמנם השקעה נוספת אך תניב, ברוב המקרים, תמורה נדיבה בהרבה.
בחתימת חוזה עם אדריכל כדאי לוודא שהתשלומים יחולקו ע"פ התקדמות עבודת התכנון, לדוגמא : מקדמה, בעת אישור הסקיצה, בעת אישור המודל התלת ממדי, בהגשת תכניות לרישוי, בהגשת תכניות עבודה אדריכליות ובגמר הפיקוח העליון.

הוסף תגובה