מהי הגדרת תאונה במסגרת ביטוח תאונות אישיות?

תאונה במסגרת ביטוח תאונות אישיות מוגדרת כאירוע חיצוני ובלתי צפוי אשר אירע במשך תקופת הביטוח. כמו כן, תאונה מוגדרת כאשר היא גרמה לפגיעה פיזית בגופו של המבוטח.

הוסף תגובה