מה כולל ביטוח דירה?

ביטוח דירה מורכב משני סוגי ביטוח, הראשון- ביטוח מבנה, והשני, ביטוח תכולה. ביטוח המבנה מיועד לכיסוי נזקים הנגרמים למבנה הבית, לרבות, מרפסות, צנרת, גג המבנה וכדומה. כמו כמן, ביטוח המבנה מכסה אתכם מפני נזקי סערה, שיטפון ועוד נזקי טבע כפי שנקבעים בפוליסה. לעומת זאת, ביטוח תכולת דירה מכסה אתכם בגין הרכוש הקיים בדירה.

הוסף תגובה