עורך דין צבאי לייצוג חיילים עריקים

עורך דין צבאי לייצוג חיילים עריקים

סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי חיי המואשם בעריקות מהצבא צפוי לעונש כבד, עד 15 שנות מאסר. החוק מגדיר את עבירת העריקות כהיעדרות מהשירות בצבא מתוך כוונה שלא לחזור לצבא. כל היעדרות משירות צבאי, ללא אישור ממפקדיו הישירים של החייל, לתקופה הנמשכת מעל 21 יום מסווגת כעבירת עריקות. היעדרות משירות צבאי פחות מ-21 יום מסווגת כנפקדות, זו עבירה הנחשבת פחות חמורה אך עדיין אסור לחייל לבצעה, ובמידה וכן הוא צפוי לעונש.

רמות חומרה שונות של עבירות נפקדות ועריקות

המערכת הצבאית מבדילה בין עבירות נפקדות ועריקות, יש גם רמות שונות של עבירת עריקות, ובהתאם לסוג העבירה משתנה גם העונש הצפוי לחייל. בתחום הנפקדות נהוג להבחין בין שני מקרים:

  • נפקדות קלה – נפקדות עד 24 שעות.
  • נפקדות – החייל לא הגיע לשירות צבאי בין 24 שעות ל-21 יום.

בתחום העריקות ההבחנה מעט שונה:

  • היעדרות ראשונה עד 75 יום.
  • היעדרות שנייה או עריקות מעל 75 יום.

מהן ההשלכות של עבירת עריקות?
עבירת עריקות מתקבלת בחומרה רבה במערכת הצבאית, חייל העורק מיחידתו ייאלץ לאחר העונש שיקבל להשלים את הימים שהחסיר בגין עבירת העריקות. כדאי לדעת כי חיילים נפקדים מטופלים על ידי היחידה אליה החייל משתייך, בעוד הטיפול בחייל עריק מועבר למדור עריקים ונפקדים במקשל"ר, הטיפול בתיק מופקד בידי המשטרה הצבאית.
בגין עריקות ראשונה, כל עוד היא נמשכה פחות מ-75 יום, החייל צפוי לדין משמעתי, ובהתאם לנסיבות ולפרטי המקרה יתכן והוא יקבל גם עונש מאסר. במקרה של עריקות שנייה או ממושכת מעל 75 יום יוגש כתב אישום נגד החייל, זהו אישום פלילי המטופל על ידי בית הדין הצבאי. בתי המשפט בצבא רואים בחומרה את עבירת העריקות, לכן החייל צפוי לעונש של מאסר ממושך.
חשוב לדעת כי בתקופת העריקות החייל לא מקבל משכורת מהצבא, במידה וערק מהשירות הצבאי עד 60 יום הוא רשאי לקבל שירותי רפואה מצה"ל, אך אם העריקות ממושכת יתר הוא אינו זכאי לשירותי רפואה, וחשוב לשים לב לכך. כמו כן, חשוב להדגיש כי עריקות היא עבירה פלילית, יחד עם זאת אם החייל קיבל עונש מאסר של פחות מ-3 חודשים יבוצע רישום פלילי מופחת.

מדוע כדאי להתייעץ עם עורך דין מנוסה?
מומלץ לכל חייל המואשם בעבירת עריקות לפנות לשירותיו של עורך דין צבאי מקצועי ומנוסה, ישנם חיילים הסבורים כי פנייה לעורך דין עלולה לגרום למערכת הצבאית לראות בו כאשם, אך זו זכותו המלאה של החייל, ועורך דין מנוסה יכול לסייע לו במספר דרכים, להדריך אותו כיצד לנהוג ולהגן על האינטרסים שלו.
בעזרת עורך דין ניתן לטעון כי העבירה בוצעה מנסיבות מקלות, אמנם אין סיבות מוצדקות לעבירה, אך בתי הדין בצבא מתייחסים לסיבות שונות כמו בעיות במשפחה, צרות כלכליות וכדומה, כגורם העשוי להקל על חומרת העונש.

הוסף תגובה