קיצורי מקלדת בוורד

עמוד חדש באותו הקובץ:   Ctrl+enter

שמירה: ctrl+s

חיפוש מילים: ctrl+f

בחירת קטע: F8

בחר הכל: 3 פעמים F8

ביטול בחירה: Esc

הגדלת טקסט: Ctrl+]

הקטנת טקסט: Ctrl+[

ביטול פעולה אחרונה: Ctrl+z

סמלים:

ש”ח = ₪

(C) = ©

(R) = ®

(TM) = ™

רוב הנ”ל מתאים גם לדפדפן האינטרנט

לעוד עשרות קיצורי דרךלחץ כאן

הוסף תגובה