התכנים של יאן קליימן ייעוץ ארגוני - פיננסי

פיקדון מובנה - יאן קליימן

מכשיר השקעה חדש יחסית הוא פיקדון המובנה ,הרקע לצמיחתו של פיקדון זה הוא ירידת הריבית והתשואות הנמוכות שניתן לקבל...

ערבות בנקאית - יאן קליימן

ביטחון מקובל מאוד הוא ערבות בנקאית ,ואכן ,בדרך כלל נהוג לראות בה ביטחון בדרגה גבוהה מאוד המעניק לספק האשראי הגנה...

זריזות ויעילות - יאן קליימן

חוסנם של העסקים הקטנים וכושר הישרדותם  גבוהים מאלה של החברות והמפעלים הגדולים ,כך טוען יאן קליימן ייעוץ אירגוני...