התכנים של GBO- שירותים פיננסים בינלאומיים

הקמת פעילות עסקית ובנקאית - כל חברה או ישות עסקית כל שהי זקוקה לחשבונות בנק על מנת לקבל/להעביר כספים, להפקיד כסף, לבצע תשלומים, ניהול נוסטרו ועוד. ניתן לפתוח חשבונות בנק בחו"ל לחברות אופשור במגוון...

האינטרנט תורם רבות לכלכלה הגלובלית ויצר אינספור הזדמנויות עסקיות ועסקים בשנים האחרונות. בנוסף לתרומה הכלכלית, ניתן לראות גם תרומה בחיסכון באנרגיה וחיסכון בנייר. אחד התחומים שבהם חל שינוי אדיר...

מחקר מתחרים ושוק השלב הראשון הוא ביצוע מחקר מתחרים ולמידת השוק. איסוף מידע ומודיעין יתן לך אומדנים כספיים לגבי הכנסות,רווחים והוצאות. האם יש עוד אתר או רעיון כדוגמת האתר שחשבת עליו? מי הם המתחרים?...