התכנים של רון לוי גלאור

לשלח את היונה יונים יכולות להוות מטרד ולגרום נזקים. איך נפטרים מהתופעה הזאת ובאילו אמצעים כדאי להשתמש? רבים מאתנו מכירים את תופעת היונים בבתי המגורים. הן מגיעות בקבוצות ויכולות להישאר באזור מסוים...

שוב פעם זה קורה לנו... אנחנו מנסים להוריד את המים בשירותים, ואלה במקום לרדת פשוט עולים לקראתנו. מה זה? איך עוצרים את המים שלא חושבים לסגת? כנראה שישנה תקלה פנימית, סתימה הגורמת למים לעלות ואנחנו חייבים...