בית אבות

במעבר לבית האבות, חשוב לשמור על זיקה לסביבה החדשה קודם למעבר. ייתכן ורצוי לעשות זאת בביקור מוקדם בבית האבות, השארות לארוחת צהרים או ערב במקום וכדומה. ביקור של נציגי בית האבות בסביבת מגוריו של הקשיש...

חשוב להקפיד על רצף חיים מהסביבה הקודמת לחדשה כמו שימוש בחפצים אהובים, או בהמשך פעילות אהובה ונעימה. יש לזכור שנסיגה במצב הבריאותי, התנהגות רגרסיבית ודיכאון מצביעים על העדר הסתגלות לבית האבות, לעומת...