התחשמלות

אם הנפגע מגיב באופן רגיל ולא עושה רושם שהוא פגוע קשה אך מראהו חיוור או חלש, יש להשכיבו בעדינות כשראשו מונח קצת יותר נמוך מהגוף ורגליו מורמות ביחס לגוף, כדי למנוע מהנפגע לעבור למצב של הלם. באדיבות...

במקרה שהנפגע סובל מהלם חשמלי, יש להשאירו במצב שכיבה ואין להזיזו בשל חשש לפגיעה בצוואר או בעמוד השדרה. אם הנפגע אינו נושם ויש לך הכשרה בסיסית למתן עזרה ראשונה, יש לבצע הנשמה ולאחר מכן לכסות את הנפגע,...

א. יש לוודא שבלוח הדירתי מותקנים מפסק מגן ומפסק אוטומטי ראשי. מדי פעם (מומלץ פעם בחודשיים) יש לבדוק את תקינות המפסק המגן: לחיצה על המפסק המגן צריכה לנתק את המפסק ולהפסיק את אספקת החשמל לכל הבית. לאחר...

בכל מקרה של התחשמלות יש לנתק את הנפגע מזרם החשמל ע"י ניתוק זרם החשמל הכללי בבית או ע"י ניתוק המתחשמל מזרם החשמל ע"י חומר מבודד- עץ, פלסטיק וכד'. מיד אחרי הניתוק יש לבדוק האם קיימת נשימה והאם קיים דופק....