בית בריא

הימנעו מהצבת מיטות או כיסאות ליד מקורות ביתיים של שדות אלקטרו-מגנטיים כמכשירי טלוויזיה והרחיקו את הריהוט לפחות 180 עד 240 ס"מ ממקורות אלה. כמו כן הרחקו מכשירי חשמל או מכשירים המופעלים על-ידי סוללות...

מחקר שנערך בצרפת מראה, כי מספר כפול של עוברי תרנגולות אשר נחשפו למסכי טלוויזיה וצגי מחשב מתו בהשוואה לקבוצה שלא נחשפה אליהם. הזרמים של דרגות הקרינה השונות יוצרים מתח בשדות האנרגיה של גופנו, מנתקים...

מי השתייה שלנו מזוהמים בכימיקלים, לרבות חומרי הדברה וחנקות המחלחלים דרך הקרקע אל מי-התהום, חומרים מזהמים מסוכנים המצויים באתרי אשפה, שפכים כימיים ופסולת רעילה המזהמת נהרות ומקורות מים, חומרי חיטוי...

הצנרת המותקנת כיום בבתים חדשים עשויה פלסטיק, אולם בבתים רבים אשר נבנו עד לפני שנים לא רבות, מצויה צנרת העשויה מתכות כגון נחושת ועופרת. דבר זה הופך את מי השתייה שלנו לבעלי תכולת מתכות גבוהה בהרבה...