מורה פרטי לפיסיקה צריך להצטייד בתואר בתחום?

תארים אקדמיים ותעודות הוראה יהיו תמיד הדילמה העיקרית של כל מי שמחפש מורה פרטי לפיסיקה. מורים כאלה מחזיקים בידע שאפשר לקבל רק לאחר לימודים ארוכים, ולכן סביר להניח שאם הם כבר נמצאים במסלול הלימודים הזה הם יכולים לסיים אותו בהצלחה ולקבל את התואר שנחוץ להם ובעיקר תעודת הוראה. אבל מה עושים עם תלמיד תיכון גאון או סטודנט שיודע מצוין, ואפילו נחשב לעילוי בתחומו? הסיכום הוא שמורים לפיסיקה אכן נמדדים ברמת הידע שלהם, אבל לא תמיד במידת הקרדיטציה שיש להם.

נחוצה שיטת לימוד טובה

הם יכולים להיות מורים מוסמכים לפיסיקה ואז זה הכי טוב כי יש להם גם מתודיקה ושיטה סדורה להעביר חומר כזה, והם יכולים להיות סטודנטים שלמדו מצוין את החומר והצליחו בכך דווקא משום ששיטת הלמידה העצמית שלהם היא שהקנתה להם ידע זה. בכל מקרה, ברור שפיסיקה היא מקצוע שכל מי שמצליח ללמוד בו את כל מה שנדרש, זה סימן שהוא מוכשר לפחות באופן בסיסי להעביר ידע זה למישהו נוסף. מה שנחוץ באמת זוהי גישה טובה לתלמידים והבנה של תהליך הלמידה. מורה פרטי לפיסיקה יודע היטב היכן נמצאים המוקשים של החומר שאותו הוא צריך להעביר משום שלמד בעצמו. מורה פרטי טוב יזהה את הנקודות האלה ויידע כיצד להעביר את חומר הלימודים בצורה בהירה ונהירה לתלמיד, כדי לעקוף את המכשול הזה או לפחות לפרק אוו לתלמיד.

תואר אקדמי של מורה פרטי לפיסיקה נחוץ?

מורה פרטי יכול להיות מורה מנוסה עם תעודות ועם כל הידע הנדרש, אולם אם לא הצליח להסביר לכיתה שלמה כיצד להבין נוסחאות וחוקים פיסיקליים ולחשב אותם, כיצד יוכל להסביר לתלמיד פרטי באותה שיטה לא מובנת? רצוי שלמורה פרטי כזה תהיה גם גישה אחרת, שמצליחה להבין את הקשיים של התלמיד ולאתר בדיוק את המקום שבו נכשל מהבנת החומר. חוקים פיסיקליים אפשר להסביר בעזרת מצבים בחיים ולהמחיש לתלמיד אותם דרך התנסות ואפילו משחק. זה מה שעושה מורה פרטי לפיסיקה למורה מצוין ולא התעודות, וזה בדיוק מה שנחוץ לתלמיד שמתקשה בכך גם בתיכון וגם באוניברסיטה.

הוסף תגובה