ביטוח תאונות אישיות

מצבי הפגיעה אותם ביטוח תאונות אישיות איננו מכסה כוללים בין היתר: ניסיון התאבדות, חבלה עצמית, השתתפות בפעולה מלחמתית במהלך שירות צבאי או כל פעולה של יחידה הפועלת מטעם כוחות ההגנה או הביטחון, פעילות...

מכיוון שכל אחד ואחת מאיתנו חשוף לתאונות לאורך כל שעות היממה, ביטוח תאונות אישיות מותאם לכל אחד ואחת מאיתנו. בקרב רוב חברות הביטוח גיל ההצטרפות לביטוח מיועדים לגילאי 18 ואילך. במקביל, מרבית ילדי ישראל...

ביטוח מנהלים מעניק כיסוי במקרים קיצוניים וגם זאת רק לאחר תקופת התמנה של שלושה חודשים מיום המקרה. לעומת זאת, ביטוח תאונות אישיות מאפשר לכם ליהנות מכיסוי מורחב גם מפני תאונות שאינן נכללות בביטוח...

חלק מחברות הביטוח עושות שימוש בטבלאות נכות וחלק מחברות הביטוח משלבות לצורך קביעת אחוזי הנכות גם את בדיקת המבוטח על ידי רופא מומחה.

תאונה במסגרת ביטוח תאונות אישיות מוגדרת כאירוע חיצוני ובלתי צפוי אשר אירע במשך תקופת הביטוח. כמו כן, תאונה מוגדרת כאשר היא גרמה לפגיעה פיזית בגופו של המבוטח.

ביטוחי הבריאות מהווים כיסוי מפני מחלות קשות, השתלות, רכישת תרופות שאינן נמצאות בסל התרופות וכדומה. לעומת זאת, ביטוח תאונות אישיות עוסק במגוון נרחב של תאונות אשר אינן מוגדרות כמחלות, וביחד הם מהווים...