יאן קליימן

ערבות בנקאית - יאן קליימן

ביטחון מקובל מאוד הוא ערבות בנקאית ,ואכן ,בדרך כלל נהוג לראות בה ביטחון בדרגה גבוהה מאוד המעניק לספק האשראי הגנה...

זריזות ויעילות - יאן קליימן

חוסנם של העסקים הקטנים וכושר הישרדותם  גבוהים מאלה של החברות והמפעלים הגדולים ,כך טוען יאן קליימן ייעוץ אירגוני...

בשנים האחרונות התפתח דו"ח חדש ,המשמש כמכשיר למדידת רמת סיכון בחברות , כך אומר יאן קליימן ,מומחה לדיני הבנקאות והפיננסיים ,אחת הסיבות להתפתחות דו"ח זה היתה בהכרה כי ההון החוזר ,עליו נשענו בניתוח המאזן...

בהכנת תוכנית עיסקית לא תוכל לעשות הכל בעצמך -בכל מקרה תזדקק לסיוע מקצועי ,יועץ אירגוני - פיננסי כדוגמת יאן קליימן . הכנת תוכנית עיסקית היא שרשרת של פעולות חשיבה בעלת סדר הגיוני ,שראשיתה בדיקת נתונים...

המקרים בהם יועדה להם חובת האמון בבסיסה - ניצול לרעה של הכוח המופקד בידי הבנק באופן הפוגע באינטרס של הזכאי ,בין במודע ובין במטרה לקדם את האינטרס העצמי של הבנק מתוך יחס של אדישות חסרת אחריות כלפי טובת...

ראינו ,כי ישנם מקרים בהם הבנק רשאי לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואה ,כך אומר יאן קליימן ,כעת נשאלת השאלה - האם לקוח הרוצה להחזיר הלוואה בטרם הגיע מועד פירעונה רשאי לעשות כן ? לכאורה ,על פי סעיף 42 לחוק...

בפסק דין פטריק אשר ,מציין קליימן יאן ,התבקש בית המשפט לבטל הבאת שיק שסורב במניין השיקים המסורבים של הלקוח ,שהפך ללקוח מוגבל ,הנימוק של המבקש לבקשתו ,היה כי השיק ניתן על ידו לחברה מסוימת ,ועוד בטרם...

בפסק דין סקאיליפט המערערים טענו כי במידה שבית המשפט מחליט כי לא היה עליהם להסתמך על התנהגות זו של הבנק ,היה על הבנק ליתן אורכה סבירה על מנת להתארגן לקראת המצב החדש ולא לדרוש שינוי מיידי ,מציין יאן...

בפסק דין סקאיליפט ,הבנק סירב לכבד שיקים של המבקשת ,אומר יאן קליימן ,כמה ימים לאחר מכן סירב הבנק לכבד שיקים שמשכו המבקשות ,ובעיקבות זאת נשלחה להן הודעה על החלת הגבלות ,המבקשות טענו כי היה להן יסוד...

היינו בריף הדולפינים ,למדנו על סוסוני ים במצפה התת ימי ,בדקנו את כל המסעדות הנחשבות ,ורק דבר אחד שכחנו ,אומר יאן קליימן ,לבדוק מה יש שם מעבר להרים ,איש מקסים ושרמנטי ,עם קוקו וגינס ,מוביל חבורות קטנות...

האזור שבו ניטע יער להב מסומן במפה כאזור ירוק מסביב להר להבים ,מסביר יאן קליימן ,והוא משופע בשרידי עבר מרתקים ,בחורבת רימון ,שבמערב ביער יש שרידי יישוב מתקופת בית שני ואילך ,וביניהם בית כנסת ,מערות...

מכל העולם באים לראות את הדגם הזעיר של ירושלים בסוף ימי בית שני,אומר יאן קליימן ,הדגם בנוי מחומרים טבעיים - אבן ,שיש ,נחושת וברזל - בקנה מידה של 1:50 ,הרעיון היה של הנס קרוך ,יוזם ומקים מלון הולילנד,והתיכנון...