מסמך אישור ניהול תקין

עמותה שיש בידה מסמך אישור ניהול תקין הגישה את המסמכים הנדרשים לרשם העמותות, ביניהם דו”ח מבוקר ע”י רואה חשבון, פרוטוקול שנתי של האסיפה הכללית, דו”ח מילולי ועוד. המושג “אישור ניהול תקין” עלה לראשונה בחוק העמותות, אז נקבעו דרכי התנהלות נדרשים מעמותות אשר הן ישות משפטית, אך לא הייתה יכולת לבצע רגולציה בעולם העמותות. זה אומר שלא היה פיקוח על פעילות העמותות ולא היה ניתן לאכוף את החוק. למשל, ממשלה אשר העבירה מענקים לעמותות לא יכלה לפקח ולערוך בקרה בנוגע לניצול הכספים אשר היא העניקה, והיא לא יכלה לאכוף את החוק במידה והיא גילתה שנעשה בהם שימוש באופן לקוי.

אישור ניהול תקין הוא הכרחי באכיפת חוק העמותות ובמניעה של פעילות בלתי חוקית כגון הלבנת כספים, בכך שאישור ניהול תקין מציג פרטים בנוגע לאופן ניצול כספי העמותה לבעלי תפקידים בעמותה, בעלי האחריות לניהול העמותה וכספיה וכו’. בכדי להשיג אישור ניהול תקין לעמותה, מנהלי עמותות צריכים לדאוג לניהול מפורט ותקין של פרוטוקולים של הועד המנהל, הצבעות, אסיפות, אופן קבלת החלטות בנושאים חשובים וכו’. במידה ונמצא שימוש בלתי תקין בכספים, רשם העמותות יכול להעמיד.

המושג אישור ניהול תקין ידוע כיום כמעט לכל מנהלי העמותות בישראל, אך בעוד ישנן עמותות שמחזיקות באישור זה, אחרות אינן מצליחות לעמוד בדרישות להשגתו, מה שמקשה עליהן לנהל תהליכי גיוס משאבים בהצלחה, ולהשיג מימון שיאפשר להן ניהול שוטף של העמותה והוצאה לפועל של פרויקטים. זה נובע מכך שתורמים פוטנציאליים, למשל גופים דוגמת משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קרנות פילנתרופיות ובעלי הון המעניקים תרומות באופן פרטי, דורשים הצגת אישור ניהול תקין כאחד מן הקריטריונים הבסיסיים על מנת שהם יתרמו.

אישור ניהול תקין מעיד על כך שהעמותה פעילה, מתנהלת בצורה ראויה ושקופה, מנהלת אסיפות באופן שוטף תוך ניהול פרוטוקולים ודו”חות כספיים ומילוליים כנדרש, חשבון הבנק של העמותה מנוהל באופן סדיר, העמותה מנהלת ביקורת פנימית באופן שוטף וכו’. לכן, תורמים פוטנציאליים מבקשים הצגת אישור ניהול תקין כתנאי להעניק כספים לכדי פיתוח משאבים לעמותות, בכדי להבטיח שהכספים אכן ישמשו למטרות בגינן הועברו. היעדר אישור ניהול תקין מעלה ספקות וחששות בלב תורמים פוטנציאליים, מקשה על עמותות בתהליכי פיתוח משאבים ולמעשה סוגר בפניהן ערוצי מימון רבים. לכן, ללא אישור ניהול תקין, עמותות רבות מתקשות לשרוד, כל שכן להגיע ליציבות כלכלית והתפתחות.

הוסף תגובה