פיתוח משאבים לעמותות ומלכ”רים

כל ארגון, בין אם מדובר על גוף עסקי, ציבורי או ארגון השייך למגזר השלישי, חייב לדאוג לניהול חכם של המשאבים הקיימים העמודים לרשותו כמו גם לפעול להבטחת משאבים עתידיים עבור הארגון. תהליך פיתוח משאבים לעמותות צריך להתנהל תוך התייחסות מתמדת לחזון ולמטרות שלהן.

בכדי להבטיח הצלחה של תהליך פיתוח משאבים, יש צורך במעורבות של כלל חלקי הארגון כמו גם בידע, מיומנות וניסיון בתחום של פיתוח משאבים. הטלת משימת גיוס הכספים על אדם אחד בארגון, גם אם מדובר על מגייס כספים מקצועי, ואף הטלת המשימה על צוות מצומצם לא יאפשרו פיתוח משאבים באופן היעיל ביותר. צריך לחזק את כל תשתיות הארגון (משאבי אנוש, משאבים חומריים ומשאבים פיננסיים), ולגייס את כל הדרגים, מן המנהלים ועד לעובדים הזוטרים ביותר והמתנדבים. יש לוודא כי לעמותה כוח אדם אשר עוסק בגיוס משאבים בהיקף מספק. בין אם מדובר על עובדים או מתנדבים, עליהם להיות בעלי הכשרה מקצועית וידע לגבי הערוצים האפשריים והמתאימים לצורך גיוס משאבים והרחבת בסיס התורמים הקיים של העמותה. על צוות פיתוח המשאבים מוטלת המשימה ליצור מאגר מגוון של מקורות מימון בארץ ובחו”ל: גופים ממשלתיים, גופים עסקיים, תורמים פרטיים, קרנות פילנתרופיות בחו”ל ועוד.

תשתית פיתוח משאבים חזקה ויציבה עוזרת לניהול תקין של העמותה, והחשיבות שלה גוברת עוד יותר בתקופות משבר, שכן היא זו שתוכל לאפשר את המשך פעילות העמותה באופן מיידי ובטווח הרחוק יותר. בנוסף לעבודה על גיוס כספים, מערך פיתוח משאבים ידע לנהל את התקציב ולערוך שינויים ככל שנדרש בהתאם למצב בו נתונה העמותה.

תהליך פיתוח משאבים לעמותות מצריך ידע ומיומנויות רבים, והמקצועיות תבוא לידי ביטוי לא פעם בטיפול באתגרים וחסמים העולים מול גופים שונים במטרה להשיג תרומות לעמותות. לכן, פעמים רבות עמותות מעדיפות להיעזר בגורם חיצוני ולא להתעסק בגיוס והכשרת עובדים מתוך הארגון. ליווי של חברת גיוס כספים מקצועית ומנוסה יכול להוות יתרון עבור עמותות רבות, ובוודאי עמותות הנמצאות בראשית דרכן. טעויות וכשלון בגיוס ההון הדרוש בשלבי החיים הראשונים של עמותה יכולים לפגוע בסיכוייה להתבסס ולהתפתח.

הוסף תגובה