התכנים של מרכז אבני- דרך אור ואהבה

אנו תמיד שואפים שלאוצרנו – ילדנו, יהיה הכי טוב בעולם. שיצליחו בלימודים ובחברה, שיהיו בריאים ושמחים, שיחסיהם עם האחים ואיתנו ההורים יהיו משגשגים, איך משיגים הרמוניה בחדר הילדים? את המיטה יש להצמיד...

אם הילדים לא ישנים טוב בלילה: אפשר לטהר את החדר עם מרווה, לבקש מהילד לצייר ציור שמח ולהניח אותו מתחת לכרית כשהוא ישן, או להניח מתחת לכרית דבר אחד או שניים שמחים שהילד בוחר. במצבים בהם הילד סובל מחרדות...

כאשר אתם עוברים דירה עשו חנוכת בית, חנוכה מלשון ח.נ.ך, התחלה. עם הכניסה לבית חדש, קובעים מזוזות. מזמינים הביתה אורחים, קוראים ברכות ממשניות ומכתבי הרמב"ם ואת סדר חנוכת הבית מהספר "ברית עולם". עורכים...