התכנים של Shay Broun

טיפול בבית עבור היקרים לכם אם אקח עכשיו שנתיים וחצי - שלוש אחורה, הרי ברור לי ולבני משפחתי שהייתי משנה המון דברים בהתנהלות שלי. מי בעצם לא היה עושה את זה? תמיד יש את הדבר הזה שהייתם רוצים לקחת בחזרה...