במקום לרוץ אחוזי תזזית ולחפש בני זוג, אני ממליץ להוסיף עיסוקים תרבותיים שונים למערכת הזמן שלכם, עיסוקים שיש בהם פוטנציאל של עניין בעיסוק עצמו וכן חיכוך מתמיד עם אנשים העוסקים אף הם בתחביב או בעיסוק...

כל ההתחלות קשות אמרו לנו הורינו בילדותינו. וכך, נשענים על אמונה זו, אנו מוצאים עצמנו בקשיים, כל אימת שאנו רוצים/ רוצות להתחיל פרק חדש; הכרות רומנטית, אישית, חברתית, עסקית או מקצועית. קשה לנו לעיתים...

כשם שלא ניתן ללמוד גיטרה בשיעור אחד כך גם לא ניתן ליצור חברות בפגישה אחת. מי שעושה אבחנה על פי פגישה אחת, לא העניק לעצמו, אפילו בקירוב, לדעת מה מידת ההזדמנות הגלומה באדם השני. התאמה לא מוצאים, אלא לומדים...

כאשר אנו משקיעים בלימוד ובהתנסות, ומפתחים יכולת עד שאנו הופכים למומחים, אנו חשים ביטחון בתחום המסוים שבו בחרנו. כאשר אדם שדימויו העצמי נמוך מתחיל לטפח את יכולותיו, משתפרת הרגשתו, והוא הופך לבעל...