שוכר דירה

יש לבקר בדירה המוצעת להשכרה מספר פעמים בשעות שונות, ולפחות פעם אחת בשעות היום על מנת להתרשם מהרעש, מהאור הטבעי בדירה וממצבה הפיזי. יש לציין שדירה שפונה לכיוון צפון הינה חשוכה (אולם קרירה יחסית בקיץ)...