שחיית חתירה

Front Crawl For Beginners

נסו להגיע לשחייה רצופה של 15-20 דקות לפחות, כאשר אתם מקפידים לשמור על קצב שחייה אחיד ומרווחי נשימה סדירים - שאיפה אחת לכל ארבע תנועות חתירה, ונשיפה רציפה ומבוקרת כאשר הראש במים. באדיבות קבוצת הריף,...

הגוף שכוב על המים במצב אופקי (ציפה על הבטן), הידיים עובדות כמו משוטים הנעים לסירוגין והרגליים מצליפות במים ברצף. האוויר נשאף לסירוגין, לימין ולשמאל, מידי רצף של שלוש תנועות ידיים. סגנון החתירה נחשב...