כל מכוני הפסיכומטרי הגדולים מקפידים כיום לתת לתלמיד סביבת לימוד נוחה והכוונה אישית. במידה והדבר חשוב לכם, תוכלו לשאול על מספר התלמידים בכיתה שבה תלמדו, ועל מספר השעות שייצא לכם לשבת באופן אישי...

כמי שהדריכו שנים רבות פסיכומטרי, אנו יכולים לומר בביטחון מלא שאין מה להשוות בין מי שמדריך שנה לבין מי שמדריך ארבע שנים ויותר. ההיכרות עם המבחן ואופיו היא דבר שנרכש לאורך זמן. בכל מכון הכנה יש מדריכים...

רוב התלמידים מתחילים להשקיע בלימוד סיזיפי (מילה פסיכומטרית...) של אוצר המילים טרם תחילת הקורס. הבעיה היא, כי רובם משננים את המילים כדי ללמוד אותן בעל פה, מבלי להבין את משמעותן האמיתית, ואת ההקשרים...

מנוע החיפוש הפופולרי Googel מספק דרך טובה מאוד ללימוד המילים. מרבית השאלות במבחן הפסיכומטרי שעוסקות באוצר מילים, יבחנו את הכרותכם עם המילה כאשר זו מופיעה כחלק ממשפט, בהקשר כלשהו. לפיכך, הלימוד הטוב...

כיוון שפרקי האנגלית מהווים 20 אחוזים מציון המבחן הפסיכומטרי שלכם, זהו תחום שחבל להזניחו, ואף כדאי להתחיל ולתרגל אותו מבעוד מועד. להבדיל מתחומי המילולי והכמותי, פרקי האנגלית אינם בוחנים חשיבה כי...

הפרק המילולי בפסיכומטרי בנוי בצורה שנותנת יתרון מכריע (!!) למי שקרא הרבה במשך חייו. אמנם קצת מאוחר להתחיל כעת, אך הדבר יכול לשפר את ציונכם. אנו ממליצים להקדיש כמחצית השעה ביום לקריאה בעברית. שלא כמו...