משכיר דירה

הדרגה הנמוכה ביותר של ביטחון (הטובה לשוכר אולם פחות טובה למשכיר), היא החתמה של ערבים. המשמעות: עוד אנשים חוץ משוכר הדירה ערבים לחוזה השכירות וניתן לפנות אליהם כאשר החוזה מופר והשוכר צריך לשלם עוד...

דרגת ביטחון אפשרית כאשר משכירים דירה היא צ’ק ביטחון או שטרות החוב. צ’ק הביטחון הוא צ’ק רגיל לכל דבר, למעט העובדה כי כתוב עליו צ’ק ביטחון. הסכום הננקב בוא הוא בד"כ סביר ותלוי בנכס עצמו, התאריך נשאר...

דרגת הביטחון הטובה ביותר למשכיר היא הערבות הבנקאית או הצ’ק הבנקאי. ערבות שכזו, מתוקף היותה בנקאית, ניתנת לחילוט באופן מיידי וללא כל צורך בהסברים ובירוקרטיה. משמעותה של ערבות בנקאית היא שלמעשה,...

ניתן להבטיח שתשלומי הארנונה יושטו על השוכר בלבד. כדי להבטיח זאת, יש לפנות לרשות המוניציפלית ולדאוג להעביר את הזכויות בנכס על שם השוכר. במקרה זה, במשך כל תקופת השכירות, החבות לתשלומי ארנונה יחולו...

קהל בעלי הנכסים מתלבטים ולא פעם אחת לגבי הסוגייה מתן בלעדיות למתווך. מצד אחד, בעל הנכס ובצדק אינו מעוניין להתקשר עם משרד תיווך אחד ולמנוע מעצמו את האפשרויות לעבוד עם משרדי תיווך נוספים. ומהצד...

הרבה בעלי דירות נתקלים בגמר החוזה בקשיים לפנות את הדייר. לידיעתכם, ישנן בשוק הרבה חברות חוקיות הפועלות לפינוי הדייר בכוח כנגד חשבונית כחוק. הוצאה זו ניתנת גם לתביעה מהדייר לאחר פינויו מהדירה כחלק...

רצוי מאד כשמסכמים על ערבויות וביטחונות עם הדייר הפוטנציאלי, בנוסף לערבות, יש לקחת גם צ'קים למוטב בלבד, בלי תאריך עם סכום פתוח לביטחון לפקודת המוסדות כגון- חברת חשמל, בזק, עירייה, ועד בית וחברת הגז....