בעת השוואה בין פוליסות של חברות שונות יש לקחת בחשבון לא רק את המחיר, אלא גם את הרכב, הכיסויים וסכום ההשתתפות העצמית: א. בדרך כלל, ההשתתפות העצמית תהיה נמוכה יותר אם המבוטח יסכים שרכבו יטופל במוסך...

אם פגעתם ברכוש של צד ג', עליכם למסור למי שנפגע על ידכם את הפרטים האישיים ופרטי הפוליסה בלבד. יש להימנע מכל הודאה באשמה, כי הודאה כזו לא תחייב את המבטח ואפשר, כי בסופו של דבר יהא עליכם לשלם את הנזק מכיסכם...

ככלל, הפעלת פוליסת הביטוח תחייב כמובן השתתפות עצמית של המבוטח אך גם עלולה לפגוע בהנחת היעדר תביעות במועד חידוש הפוליסה, לפיכך יש לשקול בכבד ראש את כדאיות ההפעלה של הפוליסה. באדיבות צוות ליסינג...

יש לשים לב לגובה ההשתתפות העצמית אותה יש לשלם במקרה של תביעה למשל: האם בפוליסה קיים שירות של רכב חלופי, שירות גרירה וביטוח שמשות, מהו גובה ההשתתפות העצמית במקרה של גניבת מכשיר הסטריאו וכיוצ"ב... באדיבות צוות...

גבול אחריות בביטוח רכב כלפי צד ג' : גבול האחריות בביטוח רכב צד ג' אינו אחיד וניתן למצוא הבדלים שיכולים להגיע אפילו למאות אלפי שקלים בין המבטחים השונים. במקרה של נזק גדול לרכוש צד שלישי ההבדל עשוי...

מוטב לוודא כי בחוזה עליו אתם חותמים, רשומים הליקויים שקיימים ברכב, ולהצטרף לנציג החברה הבודק את הרכב עם החזרתו, כך תמנעו אי הבנות מיותרות. בסיום תקופת ההשכרה, ודאו שבידיכם העתק החוזה החתום, המפרט...

מומלץ לתדלק בתחנות דלק ציבוריות ולא באלו של חברות ההשכרה, הגובות תשלום גבוה יותר, הכולל מע"מ. שמרו על הקבלה של התדלוק, למקרה שתחויבו בטעות עבור החזרת מיכל דלק ריק, כך תהיה בידכם אסמכתא שתדלקתם ביום...

שימו לב לק"מ המותר והרשום ללא תוספת תשלום. תוספת על ק"מ גבוהה עלולה לשנות לחלוטין את המחיר של ההשכרה. יש חברות הנוהגות לתת הצעת מחיר זולה ולפתות את הלקוח אבל שוב, שימו לב, בדרך כלל אין "מתנות חינם" ומדובר...

וודאו שהרכב במצב תקין לאחר התלאות שעבר. בצעו בדיקת ראייה מקיפה לכל מכלולי הרכב תוך שימת דגש מיוחדת לצמיגים, לבלמים, לשברים ונזילות. התחילו את הנסיעה על הכביש באיטיות למספר דקות וחפשו רעשים ורעידות...

הכנת הרכב ליציאה לשטח: בדקו בקפידה את מצב הרכב – בלמים, היגוי, צמיגים, תאורה , ווישרים (אל תזלזלו – מעבר בשטח בוצי ללא מגבים יגרום לבעיה), נזילות שמן מהמנוע ומהבולמים וברגים משוחררים. אין גם שום...

רוב רכבי השטח מצוידים בוויי קשירה בתא המטען, אליהם יש לקבע היטב את הציוד בעזרת רצועות או גומיות קשירה המצוידות בוויי מתכת, או באמצעות רשת מטען גמישה. פריטים כבדים (אביזרי חילוץ וחפירה, גלגל רזרבי...

חגורות בטיחות רוב הפציעות הקשות ומקרי המוות קורים כאשר נהג/נוסע לא חגורים מתעופפים מהרכב ונמחצים על ידו או נפגעים מעצמים שונים בשטח, כמו סלעים ועצים. בזמן נהיגה טכנית המחייבת תזוזה מרובה במושב...