אם נקלעתם למצב זמני, אשר מקשה עליכם לשלם את המשכנתא (הוצאה לא צפוה, פיטורין וכיו"ב) - אין להמתין שהוראת הקבע החודשית תחזור.  יש לפנות לבנק מבעוד מועד ולבקש דחייה של התשלומים החודשיים למשך חודש או...

משרד האוצר והבנק זכאים להפנות לוועדה, מי שחלק מהמשכנתא שלהם ניתנה במסגרת סיוע לזכאי משרד הבינוי והשיכון. הועדה דנה בכל סכום ההלוואה כולל הלוואות משלימות מכספי הבנק. בסמכות הוועדה עומדות כמה...

במידה ואפסו הסיכויים להגיע להסדר, עדיף לכם לנסות ולמכור את הדירה/נכס ממושכן בכוחות עצמכם ובמכירה חופשית. באפשרותכם להודיע בתוך 20 ימים מיום קבלת האזהרה על פתיחת תיק בהוצאה לפועל על רצונכם למכור...

מיד לאחר חתימת הסכם המכר, יש לוודא רישום הערת אזהרה בטאבו ו/או משכון ברשם המשכונות ו/או הודעה למינהל מקרקעי ישראל בדבר ביצוע העסקה וזאת על מנת להגן על זכויות הרוכשים מפני ביצוע עסקה נוגדת ומכירת...

במידה והקונה מעוניין לקבל הלוואת משכנתא, רצוי לקבוע הוראות מתאימות בחוזה המכר לרבות חיוב תשלום ראשון בשיעור של 10% לפחות ממחיר הדירה מהון עצמי של המוכר, כי השיק נשוא הלוואת המשכנתא יירשם לפקודת המוכרים...

מומלץ להצטייד בנוסח טאבו ו/או אישור זכויות ממינהל מקרקעי ישראל + חוזה חכירה ו/או אישור זכויות מאת החברה המשכנת המעידים על זכויותיכם בדירה. במידה וקיימים שעבודים (משכנתאות) על הדירה – מומלץ להצטייד...

אין למסור את החזקה בדירה לקונים, אלא לאחר קבלת מלוא המחיר עבור הדירה ו/או הפקדתה בידי באי כח המוכרים לפי הענין. חיוני לקבוע מנגנון הדדיות, ולפיו החזקה בדירה ורישום הזכויות ע"ש הקונים יבוצעו לאחר...

קהל בעלי הנכסים מתלבטים ולא פעם אחת לגבי הסוגייה מתן בלעדיות למתווך. מצד אחד, בעל הנכס ובצדק אינו מעוניין להתקשר עם משרד תיווך אחד ולמנוע מעצמו את האפשרויות לעבוד עם משרדי תיווך נוספים. ומהצד...

לפני מעבר דירה, חשוב לבקש שיגיע אליכם נציג של חברת ההובלה - לצורך תמחור העבודה. ניר בן שמאי, שמשון ובניו הובלות בע"מ

לבקש שישלחו אליכם את החשבונית – החשבונית מהווה את האסמכתא המוצקה ביותר לביצוע השרות ולאחריות חברת ההובלה. ניר בן שמאי, שמשון ובניו הובלות דירות

  פרטי יועץ שם העסק: שמשון ובניו הובלת דירות. איש קשר: ניר בן שמאי. התמחות: מעבר דירות. טלפון: 03-6318355 כתובת: אזור שרות:   בברכה,                     הנהלת...

יש לבדוק היטב את הסכם השכירות, ולהתייעץ עם בעלי ניסיון או עורך דין מאחר וההסכם, לאחר חתימתו, מחייב לכל עניין ודבר ויכולים להיות בו מוקשים והפתעות (כגון התחייבות השוכר לצבוע את הדירה בתום תקופת השכירות...