יש לבדוק היטב את הסכם השכירות, ולהתייעץ עם בעלי ניסיון או עורך דין מאחר וההסכם, לאחר חתימתו, מחייב לכל עניין ודבר ויכולים להיות בו מוקשים והפתעות (כגון התחייבות השוכר לצבוע את הדירה בתום תקופת השכירות...

יש לבקר בדירה המוצעת להשכרה מספר פעמים בשעות שונות, ולפחות פעם אחת בשעות היום על מנת להתרשם מהרעש, מהאור הטבעי בדירה וממצבה הפיזי. יש לציין שדירה שפונה לכיוון צפון הינה חשוכה (אולם קרירה יחסית בקיץ)...

לפני שנכנסים לדירה שכורה, מומלץ: לפתוח כל אחד מהברזים ולוודא שיש לחץ מים סביר.  לחפש נקודות רטיבות בקירות, ובמיוחד ליד נקודות מים. צבע חדש יכול לרמז על רטיבות שתוקנה ואשר יכולה לחזור. מוקדי רעש...

בררו מהי הארנונה לדירה, האם יש גז מרכזי (שלגביו יש תשלום חודשי קבוע – גם אם אין צריכה) בררו מהו תשלום ועד הבית – יכולות להיות הפתעות. לעתים תשלום ועד הבית כולל קרן עבור שיפוצים, תיקונים או תוספות...

מומלץ לבדוק שהדירה לא נמצאת בקרבת אנטנות של חברות הסלולאר. אומנם חברות הסלולאר טוענות שהקרינה אינה מזיקה ועומדת בתקנים חמורים וכו' וכו', אך כך גם חשבו פעם על אזבסט וצלילות בקישון. ניתן לבדוק האם...

פסק דין חדש קבע לאחרונה שדייר ששילם לבעל הדירה דמי שכירות יאלץ לשלם את דמי השכירות פעם נוספת, מאחר והדירה הייתה בכינוס נכסים, ולמעשה רק כונס הנכסים יכול להשכירה ורק הוא זכאי לקבל את דמי השכירות....

מומלץ לבדוק הצעות כחודש לפני חידוש הביטוח ולבחור מבטחים המעניקים הנחות לקבוצות מועדפות כמו גילאים גבוהים שלא הגישו תביעות, נשים, נהגים זהירים וקולקטיבים (שחלקם מאפשרים הצטרפות של קרובי משפחה)....

במעבר למבטח חדש יש להקפיד, כי הצעת המחיר לכיסוי החדש תכלול אותם סכומי ומרכיבי ביטוח כמו הביטוח הקיים (לאחר מכן מומלץ עדכון סכומים) למשל נתוני ביטוח דירה קיים: 1,500,000 ש"ח למבנה ו 500,000 ש"ח לתכולה ובכלל...

ביטוח כפל למבנה עשוי להיגרם מחוסר תשומת לב כאשר מבטחים את המבנה שכבר בוטח במלוא ערכו במסגרת המשכנתא ואולי אף באמצעות ועד הבית או חברת הניהול. ניתן לצמצם ביטוח קיים לפני החידוש ולא להיענש בשל...

המבטחים נוהגים, בדרך כלל, לחדש ביטוחי דירות ללא שינוי בסכומים לעומת השנה הקודמת למעט הצמדה למדד. יש לקחת בחשבון, כי בשנים האחרונות קיימת מגמת ירידה בערכי מוצרי חשמל ובכלל זה מחשבים. מי שמחזיק בדירתו...

מומלץ לבחור במבטחים המעניקים את התנאים הנוחים ביותר לפי הנתונים שלכם: כמו גיל, אי הגשת תביעות, נשים, נהגים זהירים וקולקטיבים. רצוי להימנע מהחלפת מבטח במהלך השנה, דבר העשוי להביא להפסד בגלל סעיף "תקופה...

חשוב לעצב את הבית לפי צבעים שהאדם שחי בו מתחבר ולא לפי צו האופנה. חסר לכם אנרגיה –צבעו קיר אחד בכתום, אתם אוהבים טורקיז - שימו וילון או מפה בצבע הזה, לשל אדם יש את הצבעים שמתאימים לו כשהוא ממקם אותם...