תתעדכן! עולם הביטוח הוא עולם דינאמי המשתנה בתכיפות גבוהה. בעקרון יש לשים לב לשינויים ב: הרכב מוצרי ביטוח, תעריפים מקובלים בשוק הביטוח, חוקים, תקנות וחוזרים, פסקי דין אשר לאחרונה משיתים יותר ויותר...

הקפידו לקבל אישור בכתב על כל הבטחה שנותן לכם סוכן הביטוח לפני התקשרות בביטוח. הימנעו מקבלת הנחות ישירות מסוכן הביטוח- הדרך היחידה לקבלת הנחות היא באמצעות רישומן בפוליסה! סעיף 41 לחוק הפיקוח על...

המוצר הביטוחי מורכב מכיסוי ושרות ובמקרים רבים המחיר הזול יותר הוא שקובע את הרכישה אבל בראש וראשונה אנו משווקים אחריות ואמינות. גם אם הסוכן המתחרה אינו נוהג לפי כללי האתיקה, הדגש את יתרונותיך, בלי...

וודא ואל תסתמך על הבטחות – למשל, אם המבוטח נדרש לבצע מיגון, אל תאמין למידע שנמסר בעל-פה ואל תניח לו עד שתקבל את כל הקבלות והאישורים הדרושים. יש לקוחות רבים שיודעים להעריך אסרטיביות של סוכן הביטוח...

הקפידו להעביר לידיעת המבטח בכתב כל מידע חיתומי המצוי בידכם הקשור למבוטחים. שימרו תיעוד על מסירת המידע למשך זמן בלתי מוגבל. לפי סעיף 33 (ב) לחוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981 - ידיעתכם כמוה כידיעת המבטח וזאת...

בעיקר אם לא קורה שום דבר. טלפון אישי בנוסף לברכה המקובלת לחג יכול לעשות את כל ההבדל. כשאתה עצמך הולך למסעדה, האם תעדיף את המקום בו המלצרים אינם שמים אליך לב או מקום בו מנהל המסעדה ניגש אליך מדי פעם...

בדקו את כל ההשלכות האפשריות בעת החלפת מבטח ותוכנית ביטוח, הציגו אותן למבוטחים בכתב והקפידו לקבל על כך אישור. למשל בביטוח אלמנטרי, המבוטח עשוי להתחייב בתשלום פרמיה עונשית לפי "תקופה קצרה" בשל ביטול...

הדבר נכון גם לגבי הפוליסה שאתה מוסר ללקוח רק לאחר שבדקת שכל הפרטים המופיעים בה הם אותם הפרטים שמסר המבוטח וכל התנאים המופיעים בה אכן סוכמו עמו מראש. וכך גם לגבי תשובות לעניין הכיסוי הביטוחי שאתה...

הדרך היחידה למתן הנחות היא באמצעות רישומן בפוליסה! סעיף 41 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח אוסר תשלום עמלות (המוגדרות כהטבה מכל סוג שהוא) למי שאינו מחזיק ברישיון ביטוח תקף. איסור זה מחייב את המבטחים ואת...

הנכם עומדים לפתוח תיק נגד חייב ונתקלתם בו ברחוב? רישמו את מספר הרכב - הדבר עשוי לסייע לכם במסגרת ההליך ולחסוך שכירת שירותי חוקר פרטי. מאותה סיבה כדאי לרכז את המידע המצוי ברשותכם על החייב ולהעבירו...

אחד היישומים אותם נמצא לרוב בארגונים הפעילים תוכניות ניהול ידע הוא 'דפי זהב' ארגוני, כאשר הרציונל להקמתו הוא הניסיון למפות ו 'ללכוד' את הידע הקיים בארגון. צריך לשים לב לכך שמאמץ האיתור, התיעוד, האיסוף...

ארגונים רבים ממקדים את מאמצי ניהול הידע שלהם בחדשנות וביצירתיות, כדרך להביא ליצירת ידע חדש. זה מאמץ מבורך ונכון, אך לעתים הוא עומד בסתירה עם שימוש מושכל וניצול נכון של ידע קיים. לעתים קרובות, למידה...