אחוז ניכר מהנשים ההרות סובלות מבחילות והקאות במהלך ההריון. ע"פ רוב הן אופייניות בבוקר בשבועות ובחודשים הראשונים של ההריון אך ישנן נשים שסובלות מבחילות והקאות לאורך כל ההריון. הבחילות יכולות להופיע...